WSPÓŁPRACA


Nasze usługi prawne cechuje najważniejsza więź którą jest ZAUFANIE. Występuje ona w relacjach pomiędzy Klientem a pracownikami Kancelarii. Dbamy o  zaufanie Klientów poprzez konsekwentne stosowanie zasad przewidzianych w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego. Ponadto  istotnym czynnikiem  wzmacniającym  zaufanie Klientów jest również objęcie Klientów kancelarii ochroną z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC. Kancelaria dokłada wszelkiej staranności, by świadczone przez nią usługi były satysfakcjonujące dla każdego Klienta, a współpraca z nią przebiegała w przyjemnej atmosferze. Wszystkie te działania charakteryzuje ciągłość w budowaniu wzajemnego zaufania w relacjach pomiędzy Klientem a Kancelarią.

STUDENCI I ABSOLWENCI


ROZPOCZNIJ Z NAMI SWOJĄ KARIERĘ !

Kancelaria Radców Prawnych Krzysztofa Byjosia w Rzeszowie zaprasza aplikantów oraz studentów III, IV lub V roku Prawa do odbycia aplikacji, praktyk lub staży. Od aplikantów, praktykantów oraz stażystów wymagamy zaangażowania oraz chęci zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych.
Osoby zainteresowane prosimy o składnie CV osobiście w siedzibie głównej Kancelarii w Rzeszowie lub przesłanie drogą elektroniczna na adres e-mail: kancelaria@byjos.pl

NASI KLIENCI I PARTNERZY


KLIENCI    I   producenci i dystrybutorzy aluminium i stali   I   podmioty medialne i reklamowe   I   producenci odzieży   I    przedsiębiorcy budowlani   I   podmioty zarządzające nieruchomościami   I   wspólnoty mieszkaniowe   I   osoby prywatne   I   inne


PARTNERZY   I   Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Barański Radca Prawny Adwokat   I   Kancelaria Radców Prawnych Kędzierski - Cyrek - http://rpkc.pl   I   Kancelaria Notarialna notariuisz - Janina Czekaj - http://www.notariusz.pl/rzeszow/notariusz-czekaj-janina   I   Kancelaria Komornicza w Rzeszowie Komornik Jakub Kwater - http://www.rzeszow-komornik.pl/   I   Kancelaria Komornicza w Łańcucie Komornik Marcin Lojtek - http://www.komornik-lancut.pl/kontakt.php   I   i inni