OFERTA


Świadczymy kompleksową obsługę prawną w sprawach gospodarczych, w tym przede wszystkim windykacji należności na etapie wkroczenia na drogę postępowania sądowego, prowadzenia postępowania sądowego jak i egzekucyjnego. Dzięki połączeniu wiedzy, profesjonalizmu oraz wieloletniego doświadczenia naszej kadry możemy wskazywać bezpieczne i najlepsze rozwiązania naszym Klientom. Jesteśmy Kancelarią wyspecjalizowaną w dochodzeniu należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.

W zakresie oferty dla Klientów indywidualnych oraz Klientów biznesowych świadczymy usługi przede wszystkim z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa spadkowego, prawa gospodarczego, prawa budowlanego i obrotu nieruchomościami, prawa handlowego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa samorządu terytorialnego oraz prawa upadłościowego.


- reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, polubownych, arbitrażowych i negocjacjach,
- prowadzenie mediacji,
- sporządzanie pism procesowych i pozaprocesowych,
- sporządzanie i opiniowanie umów,
- sporządzanie opinii i audytów,
- współpraca z rekomendowanymi specjalistami z innych dziedzin, m.in. biegłymi i rzeczoznawcami, notariuszami, księgowymi,
- windykacja należności (negocjacje w zakresie spłat zobowiązań przez dłużników, przygotowanie treści porozumień dotyczących tych spłat, windykację i egzekucję komorniczą). < zwiń


- doradztwo przy tworzeniu przedsiębiorców (wybór najkorzystniejszej formy prawnej),
- tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego i innych podmiotów,
- udzielanie porad prawnych i prowadzenie spraw z zakresu różnych dziedzin prawa, w tym w szczególności :
  - formułowanie opinii prawnych, projektów umów, sporządzanie pism procesowych i urzędowych,
  - prowadzenie lub udział w negocjacjach pomiędzy stronami sporu,
- zastępstwo procesowe (reprezentacja) przed sądami i organami administracji w wyżej wymienionych sprawach.
- bieżące doradztwo w trakcie prowadzonej działalności, a w tym:
  - ochrona interesów Klientów w postępowaniu egzekucyjnym,                                                                                                                   -       analiza sytuacji majątkowej dłużnika i windykacja należności Klienta,
  - udział w negocjacjach z kontrahentami naszych Klientów,
  - udział z głosem doradczym w obradach organów przedsiębiorców. < zwiń


Ponadto wykonujemy stałą obsługę prawną firm, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, w ramach czego opracowujemy projekty pism i umów, uczestniczymy w posiedzeniach organów tych podmiotów, jak również sporządzamy opinie prawne dotyczące różnorodnych zagadnień prawnych.

Szczególnie dumni jesteśmy z faktu, iż nasi klienci wysoko oceniają skuteczność, elastyczność, zaangażowanie, a w konsekwencji profesjonalizm naszego zespołu pozwalający budować długotrwałe relacje.