Założyciel

Krzysztof Byjoś

Krzysztof Byjoś

RADCA PRAWNY

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie cywilnym, prawie pracy, układach zbiorowych pracy, pakietach socjalnych i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie w 1993 r. Ukończył aplikację sędziowską, a następnie w 1996 r. ukończył aplikację radcowską. Jako radca prawny kilka lat obsługiwał organizacje związkowe na szczeblu regionalnym i krajowym.

Zdał egzamin państwowy na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Był członkiem kilku rad nadzorczych jako reprezentant Skarbu Państwa oraz prywatnych inwestorów. Ukończył podyplomowe studia z zakresu pedagogiki.

Numer telefonu

+48 605 210 507

Email:

krzysztof.byjos@byjos.pl, kancelaria@byjos.pl

Ⓒ 2021 - Kancelaria Radców Prawnych Krzysztof Byjoś. Wszelkie prawa zastrzeżone.