Kancelaria Radców Prawnych Krzysztof Byjoś

Oferta

Oferta współpracy

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną Klientom indywidualnym oraz Klientom biznesowym. Świadczymy usługi przede wszystkim z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa spadkowego, prawa gospodarczego, prawa budowlanego i obrotu nieruchomościami, prawa handlowego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa samorządu terytorialnego oraz prawa upadłościowego.

Oferta dla klientów Indywidualnych

– reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, polubownych, arbitrażowych i negocjacjach,

– prowadzenie mediacji,

– sporządzanie pism procesowych i poza procesowych,

– sporządzanie i opiniowanie umów,

– sporządzanie opinii i audytów,

– współpraca z rekomendowanymi specjalistami z innych dziedzin, m.in. biegłymi i rzeczoznawcami, notariuszami, księgowymi,

– windykacja należności (negocjacje w zakresie spłat zobowiązań przez dłużników, przygotowanie treści porozumień dotyczących tych spłat, windykację i egzekucję komorniczą).

Oferta dla klientów Biznesowych

– doradztwo przy tworzeniu podmiotów gospodarczych (wybór najkorzystniejszej formy prawnej),

– tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego i innych podmiotów,- udzielanie porad prawnych i prowadzenie spraw z zakresu różnych dziedzin prawa, w tym w szczególności:
– formułowanie opinii prawnych, projektów umów, sporządzanie pism procesowych i urzędowych,

– prowadzenie lub udział w negocjacjach pomiędzy stronami sporu,

– zastępstwo procesowe (reprezentacja) przed sądami i organami administracji w wyżej wymienionych sprawach.

– bieżące doradztwo w trakcie prowadzonej działalności, a w tym:

– ochrona interesów Klientów w postępowaniu egzekucyjnym,

– analiza sytuacji majątkowej dłużnika i windykacja należności Klienta,

– udział w negocjacjach z kontrahentami naszych Klientów,

– udział z głosem doradczym w obradach organów przedsiębiorców

Obsługiwane Gałęzie prawa

PRAWO
CYWILNE

pRAWO
GOSPODARCZE

PRAWO
HANDLOWE

PRAWO
PRACY

PRAWO
UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

PRAWO
ADMINISTRACYJNE

PRAWO
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

PRAWO
UPADŁOŚCIOWE

ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE

PRAWO
OBROTU I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

PRAWO
BUDOWLANE

PRAWO
O KONKURENCJI

W czym jeszcze możemy pomóc?

Ponadto wykonujemy stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, spółek kapitałowych, osób prawnych, samorządów terytorialnych, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, w ramach czego opracowujemy projekty pism i umów, uczestniczymy w posiedzeniach organów tych podmiotów, jak również sporządzamy opinie prawne dotyczące różnorodnych zagadnień prawnych.

Szczególnie dumni jesteśmy z faktu, iż nasi klienci wysoko oceniają skuteczność, elastyczność, zaangażowanie, a w konsekwencji profesjonalizm naszego zespołu pozwalający budować długotrwałe relacje.

Ⓒ 2021 - Kancelaria Radców Prawnych Krzysztof Byjoś. Wszelkie prawa zastrzeżone.