OFERTA


Świadczymy kompleksową obsługę prawną w sprawach gospodarczych, w tym przede wszystkim windykacji należności na etapie wkroczenia na drogę postępowania sądowego, prowadzenia postępowania sądowego jak i egzekucyjnego. Dzięki połączeniu wiedzy, profesjonalizmu oraz wieloletniego doświadczenia naszej kadry możemy wskazywać bezpieczne i najlepsze rozwiązania naszym Klientom. Jesteśmy Kancelarią wyspecjalizowaną w dochodzeniu należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.

PRAWO PRACY


Zakres świadczonych usług:
1. opracowanie schematów organizacyjnych, w tym regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń, zakładowych regulaminów pracy oraz zakładowych regulaminów dot. ekwiwalentów pieniężnych,
2. obsługa restrukturyzacji przedsiębiorstw w zakresie procedur zwolnień grupowych, negocjacji porozumień oraz doradztwa
w zakresie restrukturyzacji, przygotowywanie wszelkich dokumentów, procedura prawna outsourcing czyli korzystania
z zasobów zewnętrznych,
3. prowadzenia sporów sądowych o roszczenia ze stosunku pracy, w szczególności sporów dotyczących niezgodnego
z prawem rozwiązania umowy o pracę, sporów o mobbing lub dyskryminację,
4. pomocy prawnej przy polubownym rozstrzyganiu sporów pracowniczych,
5. analizy i opracowywania kompleksowej dokumentacji związanej z zatrudnieniem, w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów menedżerskich, regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń,
6. zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu prawa pracy.