OFERTA


Świadczymy kompleksową obsługę prawną w sprawach gospodarczych, w tym przede wszystkim windykacji należności na etapie wkroczenia na drogę postępowania sądowego, prowadzenia postępowania sądowego jak i egzekucyjnego. Dzięki połączeniu wiedzy, profesjonalizmu oraz wieloletniego doświadczenia naszej kadry możemy wskazywać bezpieczne i najlepsze rozwiązania naszym Klientom. Jesteśmy Kancelarią wyspecjalizowaną w dochodzeniu należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.

PRAWO ADMINISTRACYJNE


Zakres świadczonych usług:
1. przygotowywanie dokumentacji w postępowaniu administracyjnym,
2. pomoc prawna w uzyskaniu pozwoleń na budowę i pozwolenia na użytkowanie, oraz dokonywanie innych czynności związanych z procesem inwestycyjnym,
3. zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej, oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
4. zastępstwo prawne przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
5. sporządzanie opinii, odwołań, skarg oraz udzielanie porad prawnych.