OFERTA


Świadczymy kompleksową obsługę prawną w sprawach gospodarczych, w tym przede wszystkim windykacji należności na etapie wkroczenia na drogę postępowania sądowego, prowadzenia postępowania sądowego jak i egzekucyjnego. Dzięki połączeniu wiedzy, profesjonalizmu oraz wieloletniego doświadczenia naszej kadry możemy wskazywać bezpieczne i najlepsze rozwiązania naszym Klientom. Jesteśmy Kancelarią wyspecjalizowaną w dochodzeniu należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.

PRAWO O KONKURENCJI


Zakres świadczonych usług:
1. obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie roszczeń wynikających z nieuczciwych praktyk konkurencyjnych - zakazana reklama, naśladownictwo, pasożytnictwo, wprowadzanie w błąd, inne czyny nieuczciwej konkurencji,
2. reprezentacja w postępowaniu sądowym, analizy i opinie prawne,
3. doradztwo prawne w zakresie roszczeń wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktyk handlowym,
4. obsługa prawna przedsiębiorców zajmujących się handlem elektronicznym- umowy zawierane drogą elektroniczną, świadczenie usług drogą elektroniczną i związane z tym obowiązki przedsiębiorcy,
5. przygotowywanie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, regulaminów korzystania z portali internetowych
i polityk prywatności,
6. porady prawne w zakresie umów zawieranych z konsumentami na odległość- obowiązki przedsiębiorców, prawa
i roszczenia konsumentów; sporządzanie umów i opinii prawnych.