OFERTA


Świadczymy kompleksową obsługę prawną w sprawach gospodarczych, w tym przede wszystkim windykacji należności na etapie wkroczenia na drogę postępowania sądowego, prowadzenia postępowania sądowego jak i egzekucyjnego. Dzięki połączeniu wiedzy, profesjonalizmu oraz wieloletniego doświadczenia naszej kadry możemy wskazywać bezpieczne i najlepsze rozwiązania naszym Klientom. Jesteśmy Kancelarią wyspecjalizowaną w dochodzeniu należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.

PRAWO OBROTU I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI


Zakres świadczonych usług:
1. Udzielanie porad w sprawach dotyczących:
- funkcjonowania i zarządzania nieruchomościami,
- scalania i podziału nieruchomości,
- ewidencji gruntów i budynków,
2. sporządzania opinii prawnych z zakresu zarządzania nieruchomościami,
3. sporządzanie:
- projektów wniosków w postępowaniu wieczysto - księgowym,
- projektów aktów wspólnot mieszkaniowych (statutów, regulaminów i innych),
- projektów uchwał wspólnot mieszkaniowych,
- pozwów o uchylenie uchwał wspólnoty mieszkaniowej,
- pozwów o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd.