OFERTA


Świadczymy kompleksową obsługę prawną w sprawach gospodarczych, w tym przede wszystkim windykacji należności na etapie wkroczenia na drogę postępowania sądowego, prowadzenia postępowania sądowego jak i egzekucyjnego. Dzięki połączeniu wiedzy, profesjonalizmu oraz wieloletniego doświadczenia naszej kadry możemy wskazywać bezpieczne i najlepsze rozwiązania naszym Klientom. Jesteśmy Kancelarią wyspecjalizowaną w dochodzeniu należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


Zakres świadczonych usług:
1. przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz innych dokumentów związanych z nawiązywaniem stosunku pracy,
2. doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnego sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,
3. sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz innych wewnętrznych przepisów prawa pracy,
4. reprezentacja w sporach wynikających ze stosunku pracy i w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych,
5. stałe doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz bieżąca interpretacja przepisów,
6. świadczenie usług wynikających z postępowania pojednawczego, reprezentowanie pracowników i pracodawców
w sporach sądowych i pozasądowych wynikających z prawa pracy,
7. opiniowanie czynności z zakresu prawa pracy związanych ze zwalnianiem pracowników.