OFERTA


Świadczymy kompleksową obsługę prawną w sprawach gospodarczych, w tym przede wszystkim windykacji należności na etapie wkroczenia na drogę postępowania sądowego, prowadzenia postępowania sądowego jak i egzekucyjnego. Dzięki połączeniu wiedzy, profesjonalizmu oraz wieloletniego doświadczenia naszej kadry możemy wskazywać bezpieczne i najlepsze rozwiązania naszym Klientom. Jesteśmy Kancelarią wyspecjalizowaną w dochodzeniu należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.

PRAWO UPADŁOŚCIOWE


Zakres świadczonych usług:
1. analiz prawnych jak i ekonomicznych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami w kryzysowych sytuacjach,
2. renegocjowania warunków zawartych umów,
3. udziału w negocjacjach z wierzycielami,
4. opracowywania wniosków o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej w imieniu wierzycieli albo dłużników,
5. opracowywania wniosków o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu,
6. reprezentacji stron w sprawach dot. postępowania upadłościowego, w postępowań związanych ze zgłaszaniem wierzytelności, postępowania w przedmiocie zatwierdzenia planu podziału, postępowania w przedmiocie wyłączenia przedmiotów i wierzytelności z masy upadłości oraz postępowaniach o uznanie za bezskuteczną czynności upadłego,
7. reprezentacji zarządów spółek kapitałowych,
8. bieżącej obsługi prawnej syndyków mas upadłości.