OFERTA


Świadczymy kompleksową obsługę prawną w sprawach gospodarczych, w tym przede wszystkim windykacji należności na etapie wkroczenia na drogę postępowania sądowego, prowadzenia postępowania sądowego jak i egzekucyjnego. Dzięki połączeniu wiedzy, profesjonalizmu oraz wieloletniego doświadczenia naszej kadry możemy wskazywać bezpieczne i najlepsze rozwiązania naszym Klientom. Jesteśmy Kancelarią wyspecjalizowaną w dochodzeniu należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.

PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


Zakres świadczonych usług:
1. sporządzanie opinii prawnych w sprawach pracowniczych,
2. sporządzanie opinii prawnych w sprawach gospodarki komunalnej, w sprawach ochrony środowiska i odpadów,
3. w zakresie prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, w zakresie prawa podatkowego,
4. doradztwo prawne w zakresie opłat i podatków lokalnych,
5. sporządzanie opinii prawnych w zakresie postępowań administracyjnych i sądowo - administracyjnych,
6. doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych,
7. opiniowanie projektów uchwał rady gminy, miasta, powiatu,
8. doradztwo prawne w zakresie zagospodarowania przestrzennego,
9. opiniowanie projektów uchwał zarządów gminy, miasta, powiatu,
10. sporządzanie projektów pism procesowych oraz decyzji administracyjnych,
11. opiniowanie aktów wewnętrznego kierownictwa,
12. opiniowanie projektów umów oraz porozumień,
13. obsługa sesji organów uchwałodawczych,
14. obsługa gminnych jednostek organizacyjnych - szkół, zakładów komunalnych, ośrodków pomocy społecznej,
15. reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach sądowych, administracyjnych
i sądowo - administracyjnych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa pracy, w procesach odszkodowawczych
oraz procesach związanych z nieruchomościami.